Vydali jsme

Přepisovat pravidla: Antiprůvodce láskou, sexem a vztahy

Meg-John Barker

Čtvrtá kniha družstevního nakladatelství Nevim kolektivu Tři Ocásci se tentokrát zaměřuje na vztahy, lásku, konflikty a genderové role a identity. Překlad nebinární terapeutky a spisovatele Meg-John Barker Přepisovat pravidla: Antiprůvodce láskou, sexem a vztahy se nesnaží zprostředkovat dogmatické návody „jak na to“ po vzoru klasických vztahových příruček, ale naopak zdůrazňuje, že neexistuje jedno správné řešení a přesná pravidla, která máme následovat, ale pestrost v přístupech. A nabízí cesty, jak porozumět svým potřebám a jak být otevřená a tolerantní k potřebám druhých.

více

Přepisovat pravidla: Antiprůvodce láskou, sexem a vztahy je přátelsky psanou rukovětí, která nás provede komplikovanými, ba často protichůdnými radami, jež se nám dostávají v otázkách sexu a genderu, monogamie a konfliktu, rozchodu a závazku. Klade si otázky o pravidlech lásky, jako jsou: Která ze všech možných pravidel si vlastně vybíráme? Lpíme na starých pravidlech, jež jsme se naučili při dospívání, nebo zkoušíme něco nového s vědomím rizika, že skončíme sami? A co si počít s pravidly, podle kterých milujeme, v momentě, když naše problémy neřeší, ale spíše dále zhoršují?

Meg-John Barker je autorem oblíbených knih jako Queer: A Graphic History (Queer: Kreslená historie, 2019), How to Understand Your Gender (Jak porozumět svému genderu, 2017), Enjoy Sex (How, When and IF You Want To) (Jak si užít sex: jak, kde a POKUD chcete, 2017), The Psychology of Sex (Psychologie sexu, 2018) a The Secrets of Enduring Love (Tajemství trvalé lásky, 2016). Do svých knih vnáší letitou zkušenost a praxi z terapie, akademického výzkumu a práce v komunitách na témata sexu, genderu a vztahů.

Cena: 400,– Kč

To chci!

Vzájemná pomoc: jak v krizi upevňovat solidaritu

Dean Spade

Překlad knihy amerického aktivisty a právníka Deana Spada Vzájemná pomoc: jak v krizi upevňovat solidaritu vychází právě v době kumulujících se vypjatých dějinných momentů: válka na Ukrajině, pandemie covidu a dlouhotrvající ekologická krize podrývají naše pocity bezpečí a stability a dokáží vychýlit morální kompas našich rozhodnutí. Pod tlakem těchto událostí společnosti hrozí rostoucí nenávist, strach a rozdělení. Právě jako protiklad k těmto tendencím klade Dean Spade do centra našich snah vzájemnou pomoc, která nám pomáhá překonat těžké situace spojené s krizí.

více

Na četných příkladech podpůrných projektů organizovaných zdola a otevřených všem autor ukazuje, jak tyto snahy dokáží nahradit stát a jeho instituce, které v těchto chvílích často selhávají nebo poskytují pomoc selektivně a vynechávají ty na okraji. Síť lidí, která vzniká na místech takového selhání, dokáže svépomocně nejen naplnit základní potřeby jakými jsou distribuce jídla, vzdělávání, péče o děti nebo poskytování zdravotní péče, ale také tím zároveň upozorňovat na systémové problémy. Důležitou součástí vzájemné pomoci je i schopnost mobilizační: k nízkoprahovým aktivitám dokáže přitáhnout mnoho lidí, kteří dosud neměli zkušenosti s aktivistickým prostředím, a zapojit je do hnutí.

Udržitelnost skupin vzájemné pomoci je hlavním tématem druhé části Spadeovy knihy. Nabízí kolektivům návody k tomu, jak se organizovat a budovat pečující a stabilní prostředí, které umožní dlouhodobé zapojení členů a členek. Změna současného systému je úkol, který vyžaduje vytrvalost, zapojení mnoha lidí a také uvědomění si vlastních limitů. Proto je důležité věnovat dostatek času budování struktury, která je pečující, nevytváří prostředí tlaku a v níž se lidé budou cítit dobře a bezpečně. Zalistovat si návody v této knize můžete kdykoli, když v rámci svého kolektivu ucítíte neladící pnutí. Pomohou vám nalézt vaše citlivá místa a ošetřit je.

Cena: 270,– Kč

To chci!

Růženec z ocele

Sbírka Růženec z ocele je druhou publikací našeho družstevního nakladatelství Nevim. Již u jeho zakládání jsme si přály, aby bylo Nevim také platformou pro vydávání textů našich kamarádů a kamarádek, ať již z družstva nebo jeho širšího okolí. Proto máme velkou radost, že nás jeden z nich oslovil s nápadem vydat svou básnickou sbírku u nás. Případný výdělek poputuje na podporu našich podniků nebo na vydávání dalších knížek.

více

Je to sbírka básní a je to hodně černé. Kdo přijde na to, co to jsou „rohoví sťatá“, má u nás panáka!

Cena: 130,– Kč

To chci!

Mrkev, láska, sojanéza

Veganská kuchařka družstva Tři Ocásci

První kniha nového nakladatelství Nevim sociálního družstva Tři Ocásci je na světě! Napsali, nafotili a nakreslili jsme pro vás veganskou kuchařku, v níž jsme sepsali naše oblíbené sezónní a lokální recepty, opepřili je humorem a osolili podvratnými inspiracemi, jak udělat svět lepším.

více

Myšlenka vlastní kuchařky v našich hlavách vrtala již několik let. Za osm let provozování vlastních podniků jsme totiž nasbírali mnoho zkušeností s veganským vařením a pečením, o které jsme se s vámi chtěli podělit. Až s první vlnou covid karantény, na jaře 2020, kdy jsme kvůli omezenému chodu našich podniků měli trochu více času, jsme se však dokázali rozhoupat a pustili do psaní, vaření, focení a kreslení.

Naše družstvo a kolektiv jsou skvělé v tom, že je v nich mnoho šikovných lidí s různými dovednostmi a když si něco zamaneme, většinou se to stane. Tak jsme celkem rychle dali dokupy široký tým fotografky, grafičky a grafika, sazeče, pisatelek a pisatelů, ilustrátorky, korektorky, editorek, food stylerů (LOL) a mnohých dalších, kteří stojí za zrodem kuchařky. Protože je to vlastně DIY projekt – a jsme na to hrdí – najdete v knize určitě mnoho nedokonalostí, které, prosíme, vnímejte jako kolorit naší punkové práce a podmínek.

Jídlo a jeho příprava má pro nás mnohovrstevnaté významy. Kromě toho nejzákladnějšího – nasycení – slouží jako spojující prvek, pozvání k povídání, jako forma sdílení a vzájemné péče. A jídlo chápeme také jako nástroj pro utváření etičtějšího a odpovědnějšího přístupu k životnímu prostředí, zvířatům i lidem.

V kuchařce naleznete nejen naše oblíbené odzkoušené recepty, které znáte ze Základny a Cukrárny, ale i novinky vymyšlené přímo pro tuto příležitost. Skládali jsme je podle principů, kterých se držíme i v našich podnicích: vaření podle sezóny, s čerstvými a lokálními ingrediencemi, s etickými surovinami. Chtěli jsme, aby byly v kuchařce zastoupeny recepty, podle nichž budete moci vařit v jakoukoliv denní dobu a v jakémkoliv měsíci v roce: od chutných snídaní až po zimní fermentování, od pomazánek přes sezónní saláty, od koláčů až po křenovou omáčku a plněné knedlíky. Sepsali jsme také mnoho tipů a triků, jak si vaření zpestřit nebo jak se vyhnout polotovarům. A také jsme pro vás k receptům nachystali různé zajímavosti o jejich historii, původu nebo variacích.

Nebyli bychom Tři Ocásci, kdybychom se do kuchařky nesnažili vtěsnat i špetku kritiky současného ekonomického systému a popíchnutí k různým formám aktivismu. Proto mezi recepty náhodně narazíte na části, které jsme si pracovně nazvali Podvratnosti. Ty jednak poodhalují krizi současného zemědělského i potravinářského průmyslu a jednak ukazují paletu přístupů, které se skrze jídlo snaží tento systém proměňovat. Mnoho z popsaných iniciativ sami podporujeme nebo si navzájem pomáháme: zbytky jídla dáváme iniciativě Food not Bombs, lidé z komunitou podporovaného zemědělství si k nám chodí pro bedýnky, máme vlastní bioklub… A mnoho je nám hodnotově blízkých a souzníme s nimi.

Kuchařka je zároveň první knihou našeho nového družstevního nakladatelství Nevim, které jsme založili na jaře 2020. Děláme si ji zcela sami a na koleni, bez větších předešlých zkušeností. Případný výdělek poputuje na podporu našich podniků nebo na vydávání dalších knížek.

Cena: 500,– Kč

To chci!